top of page

  Cement-based plaster           ARTRA - Plas

 

Description

Cement-based, one component, a chemical added, machine

or ready-to-apply thin plaster.

 

Usage areas:

• indoors and outdoors,

• Wall and ceiling,

• On surfaces such as rough plaster, concrete and gross concrete

paint and decorative coatings prior to a flat

used to obtain surface.

 

Advantages:

• Provides a smooth surface.

• Saves time and labor.

• It provides high adherence and stability, does not sag.

• Easy and fast application of both machine and hand

provides.

• More than outdoor conditions than black plaster

It is resistant.

 

Surface Preparation:

• Application surface is cured and robust

should be careful.

• Application surface is powder, oil, tar, tar, paint, silicone,

adhesion such as curing agent, detergent and mold oils

preventive substances.

• Repair for the repair of cracks and holes on the surface

Mortars should be used.

• The concrete surfaces should be primed with Plaster Primer before gross concrete applications.

• The application surface should be moistened.

 

Preparation of Mortar:

• 25 kg ARTRA  Plas, Fine Plaster approx. 5 - 6 liters of clean water

preferably with a low-speed mixer.

mix and use in such a way that no lumps remain.

• The mixture in the container should be consumed within 2-3 hours.

 

Application Information:

• Material spraying machine or trowel

should be applied and spread over the entire surface of equal thickness.

• The surface should be smoothed with a gauge after the application.

• The application of fine plaster should not exceed 25 mm.

• The plaster starts to harden before the time is missed

it should be smoothed with a trowel.

• Combination of different materials such as concrete, brick

and cracking of window, door corners

plaster mesh should be used.

• Air temperature after the application is completed

if it is high, it is moistened until it gets the plaster setting.

• Weather conditions and application thickness for paint

Depending on the need to wait at least 7 days.

 

Consumption:

1.4 - 1.7 kg / m2

 (For 1 mm thickness)

Attention:

• At temperatures below + 5 ° C and above + 35 ° C

Avoid application.

• Lime, cement, sand, and plaster into the material

Do not add foreign substances such as.

• Pay attention to the amount of water added to the mortar.

Do not add more water than necessary.

• Risk of freezing within 24 hours or

without application in direct sun and wind avoid

 

Packing:

In 40 kg kraft paper bags

 

Shelf life:

In humid environments and unopened packaging

It can be stored on pallet for 10 months with 10 layers stacking.

 

Health and Safety:

As with all chemical products

during the storage of food products, skin, eyes and mouth

contact. During application, work and

protective clothing, protective clothing

gloves, goggles and mask should be used. By accident

If swallowed, seek medical advice. In contact with skin

Wash with plenty of water. Out of reach of children

should be stored in places.

 

Technical specifications

Appearance: Gray fine powder

Powder Density: ~ 1,40 kg / lt

Water Mixing Ratio: 8.8 - 10.4 It water / 40 kg powder

Application Temperature: + 5 ° C to + 35 ° C

Compressive Strength: CS IV; ≥ 6 N / mm2 (EN 1015-11)

Bond Strength: ≥ 1 N / mm2 (EN 1015-12)

Capillary Water Absorption: W1; C ≤ 0.40 kg / m2 (EN 1015-18)

Water Steam ›Permeability Coefficient (µ): ≤ 25 (EN 1015-19)

Application Thickness: 5 - 25 mm

Start-up Time: 24 hours

Çimento esaslı sıva               ARTRA - Plas

 

Tanımı

Çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal katkılı, makine

veya elle uygulanabilen hazır ince sıvadır.

 

Kullanım Alanları:

•iç ve dış mekanlarda,

•Duvar ve tavanda,

•Kaba sıva, beton ve brüt beton gibi yüzeylerde

boya ve dekoratif kaplamalar öncesinde düz bir

yüzey elde etmek için kullanılır.

 

Avantajları:

•Pürüzsüz bir yüzey sağlar.

•Zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.

•Yüksek aderans ve stabilite sağlar, sarkma yapmaz.

•Hem makine, hem de elle kolay ve hızlı uygulama

olanağı sağlar.

•Kara sıvaya oranla dış mekan şartlarına daha fazla

dayanıklıdır.

 

Yüzeyin Hazırlanması:

•Uygulama yüzeyinin kürünü almış ve sağlam

olmasına dikkat edilmelidir.

•Uygulama yüzeyi toz, yağ, katran, zift, boya, silikon,

kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları gibi yapışmayı

önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.

•Yüzeydeki çatlak ve deliklerin tamiri için Tamir

Harçları kullanılmalıdır.

•Brüt beton uygulamalarından önce Beton yüzeyi Sıva Astarı ile astarlanmalıdır.

•Uygulama yüzeyi nemlendirilmelidir.

 

Harcın Hazırlanması:

•25 kg ARTRA  Plas, ince Sıva yaklaşık 5 - 6 lt temiz su

içine katılarak tercihen düşük devirli bir mikser ile

topak kalmayacak şekilde karıştırılır ve kullanılır.

•Kaptaki karışım 2 - 3 saat içinde tüketilmelidir.

 

Uygulama Bilgileri:

•Malzeme püskürtme makinesi veya mala ile

uygulanmalı, eşit kalınlıkta tüm yüzeye yayılmalıdır.

•Uygulama sonrası yüzey mastar ile düzeltilmelidir.

•ince sıva uygulaması 25 mm’yi geçmemelidir.

•Sertleşmeye başlayan sıvanın zamanı kaçrılmadan

mala ile perdahlanarak düzeltilmesi gereklidir.

•Beton, tuğla gibi farklı malzemelerin birleşim

yerlerinde ve pencere, kapı köşelerinde çatlamayı

önlemek için sıva filesi kullanılmalıdır.

•Uygulama tamamlandıktan sonra hava sıcaklığı

yüksek ise sıva prizini alana kadar nemlendirilir.

•Boya için hava şartlarına ve uygulama kalınlığına

bağlı olarak en az 7 gün beklemek gerekir.

 

Tüketim:

1,4 - 1,7 kg/m2 (1 mm kalınlık için)

Dikkat:

•+5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda

uygulamadan kaçınınız.

•Malzemenin içerisine kireç, çimento, kum ve alçı

gibi yabancı maddeleri katmayınız.

•Harca katılan su miktarına dikkat ediniz.

Gereğinden fazla su katmayınız.

•24 saat içerisinde donma riski olan veya

direkt güneşe ve rüzgâra açık alanlarda uygulamadan

kaçınınız.

Ambalaj:

40 kg’lık kraft torbalarda

 

Raf Ömrü:

Rutubetsiz ortamlarda ve açılmamış ambalajında

10 kat istif ile palet üzerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

 

Sağlık ve Emniyet:

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve

depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla

temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve

işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu

eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile

yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta

bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği

yerlerde depolanmalıdır.

 

Teknik Özellikleri

Görünüş : Gri renkli ince toz

Toz Yoğunluk : ~ 1,40 kg/lt

Su Karışım Oranı : 8,8 - 10,4 It su / 40 kg toz

Uygulama Sıcaklığı : +5°C ile +35°C arası

Basınç Mukavemeti : CS IV; ≥ 6 N/mm2 (EN 1015-11)

Bağ Dayanımı : ≥ 1 N/mm2 (EN 1015-12)

Kılcal (Kapiler) Su Emme : W1; C ≤ 0,40 kg/m2 (EN 1015-18)

Su Buhar› Geçirgenlik Katsayısı (µ) : ≤ 25 (EN 1015-19)

Uygulama Kalınlığı : 5 - 25 mm

Kullanıma Açma Süresi : 24 saat

bottom of page